Meklēt:
English  |   Latvian  |   Russian  |   Go to editmode

 Kā darbojas biznesa eņģeļi?

Kad biznesa eņģelis ir atradis tam pievilcīgu, jaunu biznesa ideju, viņš iegulda tajā savus finanšu līdzekļus un zināšanas. Taču pastāv būtiskas atšķirības no citiem finansējuma avotiem, piemēram, riska kapitāla fondiem.

  • Biznesa eņģeļiem ir jābūt profesionāliem uzņēmējiem vai vadītājiem, lai spētu novērtēt potenciālā projekta dzīvotspēju un izaugsmes potenciālu, kā arī atdevi.
  • Biznesa eņģeļi kā privātpersonas lielākoties investē vidēji lielas summas. Pieredze Eiropas valstīs liecina, ka tie ir 20 - 400 tūkstoši latu, kas tiek atvēlēti projektam (Latvijā tie varētu būt 3 - 40 tūkstoši latu).
  • Biznesa eņģeļi vēlas daļēju partnerību uzņēmumā kā akcionāri vai valdes locekļi, kas ļauj iesaistīties lēmumu pieņemšanā un biznesa attīstībā. Viņi neaizdod naudu kā klasiski investori, bet kļūst par uzņēmuma līdzīpašniekiem. Taču biznesa eņģeļi nav kontrolpaketes turētāji (parasti iegūst līdz 50% akciju) un tieši neiesaistās uzņēmuma pārvaldē.
  • Biznesa eņģeļi ir gatavi uzņemties paaugstinātu risku, ieguldot finanses projektos, un rēķinās ar iespēju zaudēt savus ieguldījumus. Tādēļ parasti viņi ir līdzīpašnieki daudzos, pat vairākos desmitos šādu projektu. No mazāk riskantiem projektiem tiek sagaidīta vidēji 20 - 25% atdeve, no riskantiem projektiem pat līdz 50% un vairāk. Eņģelis iegulda savu naudu, bet nebaidās to pazaudēt. Tas viņu atšķir no riska kapitāla fondiem, jo tie pārvalda aizņemtas finanses.
  • Biznesa eņģeļi projektam sniedz pievienoto vērtību kontaktu, padomu, zināšanu un pieredzes formā, jo ir personīgi ieinteresēti idejas izaugsmē un attīstībā. Viņi dod padomus, bet neuzspiež tos.
  • Vairums biznesa eņģeļu ir ieinteresēti tikko uzsāktajos biznesos, kurus var „veidot" atbilstoši savām interesēm un pieredzei.
  • Biznesa eņģeļi nekļūst par ilglaicīgu partneri, jo pēc 3 līdz 7 gadiem (vidēji pēc 4 gadiem) pārdod savu daļu un pievēršas jauniem projektiem.