Biznesa ideju ģenerēšana

Nevienam nav noslēpums, ka pastāv daudz un dažādas grāmatas, kā arī ir pieejami dažnedažādi citi informācijas resursi par to, kā ģenerēt biznesa idejas. Raksta turpinājumā iepazīstieties ar dažām no biznesa ideju ģenerēšanas metodēm, kas var palīdzēt atrast jaunu nišu nelieliem projektiem, kā arī var palīdzēt izstrādāt lielus projektus. Jāpiemin, ka šīs metodes nepadarīs jūsu prātus par ģēniju prātiem, kas ir spējīgi nemitīgi ražot spēcīgas un aizraujošas idejas, bet gan tikai palīdzēs atraisīt to, kas jau ir jūsos iekšā. Kā zināms, radīt no tukšuma ir neiespējami, tāpēc ir svarīgi ne vien redzēt un dzirdēt visu, kas notiek pasaulē, bet arī vispusīgi izpētīt pašreizējo situāciju, tā teikt, apzināt augsni, kurā iedēstīt sēklu.

Ikviens, kurš jebkad ir uzsācis savu biznesu vai vēlas to sākt, bet nezina, kurā nišā, zina, ka atrast unikālu un veiksmīgu ideju ir ļoti grūts uzdevums. Lai arī kādas ideju radīšanas metodes nepastāvētu, ikvienas idejas pirmsākumi ir meklējami mūsos pašos un mums apkārtējā vidē. Tieši šī iemesla dēļ ir ļoti būtiski bagātināt savu iekšējo pasauli, pastāvīgi smeļoties daudz un dažādu informāciju, lai būtu, tā teikt, no kā savas spīdošās idejas sintezēt. Ja mūsos valda informācijas deficīts, ideju ģenerēšana ir faktiski neiespējama – varam jau noskatīt idejas no citiem veiksmīgu biznesu piemēriem un mēģināt tās atdarināt, bet, šķiet, ikviens zina, ka ikvienai biznesa idejai ir jābūt unikālai, saistošai un konkurētspējīgai, jo kuru patērētāju gan interesē identiski produkti? Protams, varētu mēģināt pakonkurēt, piemērojot pievilcīgākas cenas vai ieviešot kādas atšķirīgas iezīmes, tomēr tas būs daudz grūtāk un, iespējams, arī dārgāk.

Runājot par ideju špikošanu, jāsaka, ka tā ir viena no ideju ģenerēšanas metodēm, bet jāpatur prātā, tas, ka nošpikotā ideja nekādā gadījumā nedrīkst būt identiska. Patiesību sakot, arī identiski nošpikota ideja nekad nebūs identiska, jo tā jebkurā gadījumā būs jāpielāgo savam mērķa tirgum, ieviešot nepieciešamās korekcijas, kā arī izmantotie resursi, ieskaitot cilvēkresursus, visticamāk būs citi. Ideju adaptācija konkrētam tirgum ir spējīga tās pārvērst līdz nepazīšanai, tāpēc – mēģināts nav zaudēts. Būtu ieteicams noskatīties nevis mūsu mazās Latvijas biznesa idejas, kurā tirgus ir salīdzinoši monotons, bet gan pasaules līmeņa biznesa idejas, kuras, pielāgojot tās Latvijas tirgum, varētu iekarot daudzu patērētāju sirdis. Ir būtiski, lai šīs idejas nebūtu noskatītas viena pret vienu, bet gan, izvērtējot esošās idejas plusus un mīnusus, piemērota attiecīgajai auditorijai, visos iespējamajos veidos to uzlabojot.

Vēl varat pārslēgt domāšanu no sava skatu punkta uz citu cilvēku (nevis patērētāju) skatu punktu, izprotot to cilvēciskās problēmas, neērtības, vēlmes un vajadzības, un uzreiz mēģinot ģenerēt konkrētas idejas to risināšanai. Šo ideju ģenerēšanas metodi vienkāršoti varētu dēvēt par “problēma – risinājums” metodi, kurā jaunas idejas tiek ģenerētas, lūkojoties caur problēmu prizmu. Problēmas, kas uztrauc cilvēkus, var noskaidrot daudz un dažādos veidos, piemēram, novērojot vai atsaucot atmiņā dažādas problēmsituācijas, aptaujājot vai intervējot cilvēkus, lasot par dažādiem problēmu izklāstiem dažādās interneta vietnēs, kā arī vadoties pēc savas personīgās pieredzes.

Nekad nenāk par ļaunu parunāt par lielākām un mazākām idejām ar saviem ģimenes locekļiem, radiem, draugiem un paziņām – iespējams, kāds no viņiem ir apveltīts ar spēcīgām ideju ģenerēšanas spējām vai arī viņiem jau ir kāda ģeniāla ideja, kuru tie paši nespēj, negrib vai nav iedomājušies realizēt. Atcerieties, ka sadarbība un it īpaši sadarbība ar talantīgiem un veiksmīgiem cilvēkiem ir ceļš un panākumiem.