Biznesa attīstīšana ar kredītu

Bizness un biznesa cilvēki, jeb tā sauktie biznesmeņi ir cilvēki, kas palīdz jebkurai ekonomikai augt un pastāvēt un bez šiem cilvēkiem nebūtu ne jaunu un inovatīvu produktu nedz arī darba vietu, kur nostrādināt tos cilvēkus, kas paši nevēlas veidot savu biznesu. Bizness noteikti nav viegls un uzņēmējam nemitīgi ir jādomā par to vai viņa uzņēmums izdzīvos nākamos dienu un kā lai nodrošina lielāku un lielāku uzņēmuma izaugsmi un ātrāku attīstību. Uzņēmuma iesākšana pati par sevi ir ļoti interesants process, jo gandrīz no nekā tiek izveidots kaut kas, kas pelna naudu, nostrādina citus cilvēkus un kopumā rada jaunus produktus un pakalpojumus. Ja padomājam par šī brīža lielākajiem Latvijas vai arī pasaules uzņēmumiem tad uzreiz mēs domājam, ka tie noteikti ir kaut kādi īpaši un viņu peļņa un sasniegumi ir neapstrīdami un neviens tos nevar apsteigt. Bet patiesībā arī šie uzņēmumi kādreiz nebija un kāds tos izveidoja, tādā veidā radot visu, ko mēs redzam šodien un, ja uzņēmums beidz veidot jaunas un jaunas inovācijas tad ātri vien to noķers un apsteigs konkurenti, kas arī tiecas pēc tās pašas peļņas un slavas.

Kad uzņēmums ir uzsākts un notiek tā attīstība, bet pašam uzņēmējam nav vairs visu laiku jāuztraucas par uzņēmuma bankrotēšanu, tad parasti ir pienācis laiks sākt savu veidojumu attīstīt, palielinot saražoto preču vai pakalpojumu apjomu, iegūstot lielākus ienākumus un protams arī peļņu, kas tad ir jebkura uzņēmuma mērķis. Bet attīstība arī nav nemaz tik vienkārša, kā varētu likties un bieži vien ir vajadzīgi milzu ieguldījumi no ārpuses lai varētu iegādāties nepieciešamās iekārtas un algot papildus darbiniekus, lai varētu palielināt gan apgrozījumu gan peļņu. Protams, var arī to visu darīt lēnām un augt tikai no ienākumu reinvestēšanas pašā uzņēmumā, bet tas noteikti aizņems ilgāku laiku un mums visiem laiks ir ļoti svarīgs faktors. Tieši tāpēc arī uzņēmēji bieži vien cenšas piesaistīt investīcijas vai arī ņem kredītus, lai nosegtu šos augšanas izdevumus un ātrāk nokļūtu līdz vēlamajai peļņai un lielākajam apgrozījumam. Šeit izvēloties kredītu vai investīcijas arī ir jādomā par to, kā pats uzņēmējs jūtās labāk, vai nu aizņemoties naudu un iegūstot lielāku risku vai arī ņemot investīcijas, bet pretim atdodot daļu no uzņēmuma procentiem. Kredītu gadījumā, tie jau nav nekādi ātrie kredīti kurus var atdot mēneša laikā, bet tie ir nopietni ilgtermiņa kredīti, kuri būs jāuztver nopietni un uzņēmējam būs katru mēnesi pēc aizdevuma saņemšanas jāmaksā šī nauda gan par pamatsummas atmaksu gan arī procentiem. Bet ņemot investīcijas uzņēmējam būs jā-samierinās ar to, ka viņam šiem investoriem būs jāatdod daļa no savām kapitāldaļām, lai uzņēmumam augot arī paši investori varētu saņemt procentuālu atdevi no peļņas. Šis sākumā liekas nenozīmīgāks faktors, bet vēlāk kad sāks parādīties peļņa, tad tādu procentuālu daļu no peļņas, kādu investors dabū tad arī viņam būs jādod dividenžu formātā.